Header stránek - pozadí

O společnosti
Yutani Weyland s.r.o.

Firemní politika

NAŠE HODNOTY A ZÁVAZKY JSOU ZÁKLADEM NAŠÍ IDENTITY​

1.

Zodpovědnost k životnímu prostředí

Své závazky k životnímu prostředí bráníme nekompromisně, snižujeme emise a uhlíkovou stopu. Jsme efektivně zapojení do používání recyklovaných obalů a obnovitelných zdrojů. Zároveň plníme povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve spolupráci s EKO-KOM.

2.

Pracovní podmínky

Pracovní podmínky a procesy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko pracovních úrazů a zajistily zdraví našich zaměstnanců. Zaměstnancům poskytujeme příležitosti k růstu a profesnímu rozvoji. Věříme v to, že šťastní zaměstnanci jsou produktivnější zaměstnanci.

3.

Spravedlivé mzdy

Naše zaměstnance odměňujeme v souladu s platnými zákony. Rovněž se zavazujeme k rovným platům pro rovnocennou práci, bez ohledu na pohlaví, etnický původ. Podporujeme systém odměňování podle výkonu.

4.

Moderní technologie

Investujeme do moderních technologií, které nejen zvyšují efektivitu naší práce, ale také přinášejí inovativní řešení s minimálním dopadem na životní prostředí.

5.

Etika a integrita

Naše činnost je postavena na etických základech. Nepodporujeme korupci, podplácení ani nucenou práci. Zavazujeme se k transparentnosti a dodržování právních předpisů v této oblasti.

6.

Zodpovědnost k zákazníkům

Snažíme se poskytovat kvalitní výrobky a služby, které uspokojí potřeby našich zákazníků.

Děkujeme, že jste si vybrali Yutani Weyland s.r.o.

Společně pracujeme na inovativních řešeních, která spojují naše odhodlání k vysoké kvalitě produktů s ohledem na udržitelnost a ochranu životního prostředí.
Prostřednictvím inovací zlepšujeme stávající produkty. Inovace jsou také o rozvoji nabídky služeb, kde například digitalizace znamená nové, komplexní příležitosti.

Rychlé a spolehlivé dodávky, které vás posunou vpřed

Zajišťujeme doručení tam, kde ostatní teprve začínají objednávat. S námi můžete realizovat zakázky, které konkurence kvůli náročným termínům nedokáže dodržet. Díky naším vlastním zdrojům skladových zásob a výroby, kde máme plnou kontrolu nad procesem, jsme schopni dodávat rychle a spolehlivě.

Naše služby umožňují sestavovat balení dle specifikace zákazníka, zahrnující jak malé tak velké sady spojovacích prvků, v kvalitním obalu, který vyhovuje vašim potřebám.

Naši dodávkovou flexibilitou můžeme vyjít vstříc jakékoli vaší potřebě, ať už se jedná o jeden šroubek nebo celý kamion. Jsme tu, abychom vám poskytli to, co potřebujete.

Obrázek claim - dodávky
Obrázek měření - spolehlivost a kvalita

Spolehlivost a kvalita

Našim zákazníkům nabízíme pouze kvalitní a ověřené výrobky. Dlouhodobě je v naší společnosti kladen důraz na kvalitu, proto jsme zavedli komplexní systém vstupní a výstupní kontroly a pravidelných kontrol kvality zboží.

Dlouhodobě nakupujeme výhradně od dodavatelů, jejichž výrobky jsou prokazatelně kvalitní a ověřené. Naši dodavatelé mají zaveden systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. Věříme, že tato důsledná péče o kvalitu, kterou provádíme od nákupu a výroby až po dodání a spolupráce s certifikovanými dodavateli zajistí, že dostanete pouze ty nejlepší výrobky.

Naším cílem je nejen uspokojit vaše potřeby, ale i překročit vaše očekávání, co se týče kvality a spolehlivosti a naší vzájemné dlouhodobé spolupráci.

Zákazníkům nabízíme rovněž testování výrobků – chemické složení + mechanické vlastnosti (např. tahová zkouška, tvrdost, vrubová houževnatost)

Na vyžádání zasíláme atestem 2.1, 2.2, 3.1 nebo ETA certifikát.

Stabilní firma více jak 20 let

Historie společnosti

2004

Založení společnosti

2008

Rozvoj pobočky v Hranicích

2010

Otevření pobočky v Bystřici pod Hostýnem

2012

Rozšíření skladových prostor

2014

Vznik exportního oddělení

2017

Přemístění sídla do Bystřice pod Hostýnem

2019

Otevření pobočky ve Wien

2022

Rozšíření sortimentu o fotovoltaické komponenty